Nieuw(s)

Nieuw toegevoegd:

(Januari 2024)
Relaxen bij mooie vogelmomenten
Jacob Miedema

(Oktober 2023)

Link rijstvogels en lonchuras
Henk de Vos

De Nederlandse Lorisite

Kweek van de Napoleonwever
Houden en kweken van wevers,wida`s en mussen
Jurre Brenders

(September 2023)
Index Onze Vogels bijgewerkt
Henk Branje

(mei 2023)
Video,Kweek van de Iris Lori
Rinus van den Broek

(april 2023)
Video, Kijkje bij Tropical Paradise
Video, Kweek van de Grijsruglijster
Jacob Miedema

(februari 2023)
Kweekverslag van de Halfmasker Lori door Rinus van den Broek
Video, de Roulroul, het houden en kweken daarvan.
Jacob Miedema

(januari 2023)
Video, digitale lezing prachtvinken deel 3 over Astrilden tweede deel.
Kweekverslag Abessijnse groene astrilde.
Jacob Miedema

(december 2022)
Video, Een klimaat geregelde volière, door Huup Neijnens
Video, digitale lezing prachtvinken deel 2 over Astrilden eerste deel.
Jacob Miedema

(november 2022)
Kweekverslag van de Swiftparkiet door Jan Weistra
Bird Experience Oirschot 2022 door Gjalt Miedema
Kweekverslag (video) Sneeuwkruin roodborsttapuit door Remco Beijersbergen
Kweekverslag Molinettispreeuw, door Jacob Miedema

(september 2022)
Kweek Amathist glansspreeuw door S. van Wichelen
kweek met de Hop (film) door M. van Driel


Nieuw platform
(mei 2022)

Beste vogelliefhebbers,

graag even jullie aandacht voor het volgende.
Op deze website staat al veel informatie over onze vogels en de ervaringen. Maar het kan altijd nog uitgebreider en mooier.
Hiervoor wil ik de website meer gaan inrichten met jullie informatie betreffende je ervaringen met je vogels.
Zo een bescheiden platform creëren en daar jullie ervaringen delen. |
Wat zou het toch mooi zijn dat jullie filmpjes, kweekverslagen en foto`s voor lange tijd bewaard en bekeken kunnen worden.

Mijn vraag is dan ook , willen/ kunnen jullie mij je gemaakte foto`s, filmpjes of verslagen toesturen.
Dat kunnen dezelfde vogelfilmpjes of foto`s van Facebook zijn. Denk aan de verschillende volières, stukjes uit de kweek of gewoon vogels kijken.
Mogelijk kan dit ook inspirerend werken en bijdrage voor en tot nieuwe leden.

Als het kan (geen noodzaak) bij de filmpjes graag wat informatie (kan heel kort zijn) zoals:
soort/naam/kleur vogel,
Beknopte huisvesting/ medebewoners volière
Voeding en kweek
Beknopte ervaring

Een filmpje kan geheel met gesproken woord of ondertiteld worden.
Stukjes film wat ik kan monteren tot 1 filmpje.
De filmpjes zullen op YouTube kanaal de vogelliefhebber geplaatst worden en door de link op de website devogelliefhebber.nl  vertoond worden.
Voordat iets definitief geplaatst gaat worden zal u eerst om goedkeuring gevraagd worden.

Filmpjes die met het mobieltje gemaakt worden liefst in de horizontale stand maken en de shots graag minimaal 15 sec. lang. (even tot 20 tellen)

Alle materiaal moet legaal en vrij van rechten zijn. Het aangeboden materiaal is niet voor commercieel gebruik bestemd.
De foto`s en filmmateriaal mogen zonder verder toestemming voor artikelen en te maken of gemaakte video`s, ten behoeve van de www.devogelliefhheber.nl  gebruikt worden.
Standaard zal bij de gepubliceerde artikelen of video`s de bron van het materiaal vermeld worden, tenzij is aangegeven dit niet te willen.

Zeker in deze tijd waar onze hobby met de wet dierenwelzijn, steeds meer onder het vergrootglas is komen te liggen, kunnen we zo nog meer onze zorgvuldigheid, kennis en verantwoordelijkheid  duidelijker aantonen.

Vragen en/of opmerkingen, evenals  filmpjes of foto`s, (grote bestanden met Wetransfer free) kunt u sturen via Whatsapp of naar e-mailadres:  devogelliefhebber@gmail.com

VERANTWOORDELUKHEID
Deze website is onderdeel van de NBvV. Filmpjes en kweekverslagen mogen hobbymatig, voor verenigingen en niet commerciële doeleinden, gedeeld en gebruikt worden.
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor het gepubliceerde.  De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen.
Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. 

Bij voorbaat dank

 

Update jaargangen Onze Vogels
(mei 2022)

Deze winter heb ik 10 jaargangen van 1977 t/m 1968 gescand, bijgewerkt en inmiddels geplaatst op deze website.
De index zal hiervoor nog worden bijgewerkt tot 1 geheel bestand maar daar moet u wel even geduld voor hebben. (winterklus(je)
Enige hulp bij het opzoeken en vermelden van inhoud maandbladen vanaf het jaar 2009 en dit in een bestand (Word of Exel) willen opslaan, zou wel heel erg fijn zijn.
In 2009 heeft men er voor gekozen de inhoud alleen nog in het maandblad te vermelden. Dus vanaf die tijd moet alles verzameld worden. Nu staan gelukkig alle maandbladen op de website, dus deze informatie is te achterhalen. We gaan het zien hoever we gaan komen.
De jaargang van 2022 zal het komende jaar geplaatst worden. Veel leesplezier.
JM.

Met vriendelijke groet
Webmaster Jacob Miedema