Nieuw(s)

Update jaargangen Onze Vogels
(mei 2022)

Deze winter heb ik 10 jaargangen van 1977 t/m 1968 gescand, bijgewerkt en inmiddels geplaatst op deze website.
De index zal hiervoor nog worden bijgewerkt tot 1 geheel bestand maar daar moet u wel even geduld voor hebben. (winterklus(je)
Enige hulp bij het opzoeken en vermelden van inhoud maandbladen vanaf het jaar 2009 en dit in een bestand (Word of Exel) willen opslaan, zou wel heel erg fijn zijn.
In 2009 heeft men er voor gekozen de inhoud alleen nog in het maandblad te vermelden. Dus vanaf die tijd moet alles verzameld worden. Nu staan gelukkig alle maandbladen op de website, dus deze informatie is te achterhalen. We gaan het zien hoever we gaan komen.
De jaargang van 2021 zal ook binnenkort geplaatst worden. Veel leesplezier.
JM.


Nieuw platform
(mei 2022)

Beste vogelliefhebbers,

graag even jullie aandacht voor het volgende.
Op deze website staat al veel informatie over onze vogels en de ervaringen. Maar het kan nog uitgebreider en mooier.
Hiervoor wil ik de website meer gaan inrichten met jullie informatie betreffende je ervaringen met je vogels en zo een  bescheiden platform creëren en daar jullie ervaringen willen delen. Dus een website voor ons allemaal. Het kweekseizoen is al volop los en zie ik regelmatig de mooiste video`s en foto voorbij komen. Wat zou het mooi zijn dat jullie filmpjes, kweekverslagen en foto`s voor lange tijd bewaard en bekeken kunnen worden.

Mijn vraag is dan ook , willen/ kunnen jullie mij je gemaakte foto`s, filmpjes of verslagen toesturen zodat deze dan voor een ieder op de website devogelliefhebber.nl te zien zal zijn. Mogelijk kan dit ook inspirerend werken en bijdrage tot nieuwe leden.

De filmpjes en verslagen moeten wel informatief zijn. Tekst en/of gesproken woord hierbij is belangrijk.
Nodig is:
Informatie van soort/naam/kleur vogel,
Beknopte huisvesting/ medebewoners volière
Voeding en kweek
Beknopte ervaring

Dat kan dus een A4-tje zijn met wat tekst aangevuld met stukjes film of foto.
Een filmpje geheel met gesproken woord of ondertiteld.
Stukjes film wat ik eventueel kan monteren tot 1 filmpje.
De filmpjes zullen op YouTube kanaal de vogelliefhebber geplaatst worden en door de link op de website devogelliefhebber.nl  vertoond worden. Voordat iets definitief geplaatst gaat worden zal u eerst om goedkeuring gevraagd worden.
Filmpjes die met het mobieltje gemaakt worden moeten wel in de horizontale stand gemaakt worden en moeten shots minimaal 30 sec. lang zijn.

Totale duur van de filmpjes 5 tot 10 minuten is mooi, langer mag.
Bij de foto`s  graag de naam en kleurslag vermelden. Minimale resolutie 150 DPI.

Alle materiaal moet legaal en vrij van rechten zijn. Het aangeboden materiaal is niet voor commercieel bestemd. De foto`s en filmmateriaal mogen zonder verder toestemming alleen ten behoeve van de artikelen en te maken of gemaakte video`s, ten behoeve van de NBvV,  www.devogelliefhheber.nl  gebruikt worden. Standaard zal bij de gepubliceerde artikelen of video`s de bron van het materiaal vermeld worden, tenzij is aangegeven dit niet te willen.

Zeker in deze tijd waar onze hobby met de wet dierenwelzijn, steeds meer onder het vergrootglas is komen te liggen, kunnen we zo nog meer onze zorgvuldigheid, kennis en verantwoordelijkheid  duidelijker aantonen.

Vragen en/of opmerkingen, evenals  filmpjes of foto`s, (grote bestanden met Wetransfer free) kunt u sturen naar e-mailadres:  devogelliefhebber@gmail.com

VERANTWOORDELUKHEID
Deze website is onderdeel van de NBvV. De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto`s of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet
Webmaster Jacob Miedema