Privacy

De Vogelliefhebber, gevestigd te Franeker, aangesloten bij de NBvV, is verantwoordelijk voor deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.devogelliefhebber.nl
info@devogelliefhebber.nl

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat zonder toestemming persoonlijke gegevens is verzameld, neem dan contact met mij op via info@devogelliefhebber.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Alle informatie op deze website is bedoeld als algemeen belang betreffende onze hobby en wordt in geen geval commercieel gebruik toegestaan.

Gebruik van cookies
Op de website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoeveel en hoe bezoekers de website gebruiken. Het is Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.