Kweek met diamantvinken

 

Diamantvinken
door Jacob Miedema 

Diamantvinken zijn mooie sterke vogels die graag de ruimte willen hebben. In een kleine broedkooi hebben zullen ze snel te vet worden en daardoor slecht tot niet goed kunnen bevruchten. In een te kleine ruimte met meerdere vogels willen ze vooral in de broedtijd nogal de ruimte opeisen en ruzie met de andere vogels maken. Dit geeft veel onrust en zal het moeilijk tot broeden gaan komen.
Ik heb mijn koppel diamantvinken  dan ook in een ruime volière zodat elk zijn eigen plaats kan hebben.

Het kweken met diamantvinken gaat niet  altijd van een leien dakje. 2 eerdere koppels gaven veel onbevruchte eieren en de 2 bevruchte eieren werden wel bebroed maar werden de jongen bij het uitkomen na 2 dagen uit het nest gegooid. Dit jaar begon ik met een nieuw koppel. Dit koppel was erg vredelievend naar elkaar en de andere vogels. Begin februari begonnen ze te nestelen en werden er al snel 4 eieren gelegd.

Na het uitkomen van de 4 bevruchte eieren werden de jongen goed gevoerd. Na 9 dagen konden ze geringd worden. Toen ze 16 dagen oud waren vonden de ouders het welletjes en lieten ze de jongen in de steek. Hier kwam ik te laat achter en vond al goed in de veren 4 dode jongen. Wat een teleurstelling, jammer genoeg hoort dit ook bij onze hobby. Wetende dat ook in de natuur het niet altijd goed gaat.
Na een paar dagen begonnen de ouders weer met een volgend broedsel. Deze keer wilde ik toch graag een paar jongen hebben en ruilde ik de gelegde eieren om met eieren van een koppel zebravinken. De zebravinken hadden slecht 1 bevrucht ei en de diamantvinken 4.

Alle eieren kwamen uit en werd het zebravinken jong niet ouder dan 5 dagen. De 4 diamantvinken daartegen groeiden wel goed op.

 

       

Dit ritueel deed zich nog 2 keer voor en steeds lieten de diamantvinken de jongen dood gaan. Door het overleggen van de eieren kwamen er toch 8 mooie diamantvinken op stok. Mijn zebravinken kweek zat er inmiddels op maar de diamantvinken waren nog steeds erg broeds.

Er kwam weer een nest met 3 bevruchte eieren. Ook deze kwamen uit en tot mijn verbazing werden de jongen goed gevoerd. Vlak voor het ringen stierf er 1 jong en na het ringen was er 1 jong verdwenen. Ik verwachte dat ook het laatste jong het niet zou gaan redden maar niets bleek minder waar. Het jong bleef goed gevoerd en vloog uit. Groot was dan ook mijn blijdschap want de vogels bewezen nu toch dat natuurbroed mogelijk is. Op dit moment is de man al weer bezig met het opknappen van het oude nest en lijkt het er op dat ze het nog eens willen gaan doen. Beide ouders zijn in top conditie dus laat ik ze hun gang maar gaan. Hoe het afloopt hoop ik eind van deze zomer te kunnen vermelden.