Ziektes en andere gezondheidsproblemen bij vogels

Zieke vogels is nooit leuk. Vooral bij kleinere soorten vallen er al snel dode exemplaren te betreuren.
De informatie hieronder is bedoeld om wat meer inzicht te geven in het herkennen en bestrijden van veel voorkomende ziektes en
aandoeningen. Lees de informatie als een soort naslagwerk – informatie welke je kunt gebruiken tijdens het observeren van je vogels.
Vooral het herkennen en beschrijven van een ziektebeeld is erg waardevol wanneer je dit aan een dierenarts voorlegt.

Een paar belangrijke aandachtspunten bij het vermoeden van ziekte :

  • Observeer alle vogels goed en probeer gedetailleerd de symptomen te verzamelen
  • Isoleer verdachte vogels – zet ze apart in een kooi.
  • Verzamel verse mest bij verdachte vogels – Dit kan eenvoudig door over de volledige bodem van de kooi met ‘verdachte’ vogels aluminiumfolie te leggen.
    Zorg er wel voor dat de verzamelde mest zo vers mogelijk is !! Veel ziekteverwekkers zijn het best te identificeren middels verse mest.
    Gedroogde en/of oudere mest levert minder accurate informatie op. Laat vervolgens een deskundige dierenarts een mestonderzoek doen op de verzamelde
    verse mest en deel hem in je bevindingen & observaties.

Isoleer verdachte vogels – zet ze apart in een kooi!

[table id=1 /]